Ψηφιακός Ταχογράφος

Σύμφωνα με την νομοθεσία, όλα τα οχήματα (άνω των 3,5 τόνων και τα οχήματα με πάνω απο 9 θέσεις επιβατών, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού) που τέθηκαν για πρώτη φορά στην κυκλοφορία από την 1η Μαΐου 2006 και μετά, εκτός αυτών που εξαιρούνται, πρέπει να είναι εξοπλισμένα με ψηφιακό ταχογράφο.

Η εμφάνιση του ψηφιακού ταχογράφου, είναι παρόμοια με τον αναλογικό ταχογράφο MTCO 1324 της εταιρείας VDO και το μέγεθος του είναι 1 DIN, μέγεθος ραδιοφώνου-CD αυτοκινήτου.

Το σύστημα του ψηφιακού ταχογράφου αποτελείται από τον ίδιο τον ταχογράφο, τον αισθητήρα κίνησης και από το ταχύμετρο.

perigrafi

 

Ο ψηφιακός ταχογράφος έχει μνήμη η οποία καταγράφει δεδομένα για 365 ημέρες, όπως περιόδους οδήγησης, τα στοιχεία του κατασκευαστή, στοιχεία ασφαλείας, στοιχεία του οχήματος, στοιχεία του οδηγού, στοιχεία της εταιρείας, στοιχεία ελέγχου, στοιχεία συνεργείου, γεγονότα, βλάβες, υπερβάσεις ταχύτητας.


 


VDO
(manual)

STONERIDGE
(manual)

ACTIA
(manual)
VDO STONERIDGE ACTIA

Ο τρόπος λειτουργίας του ψηφιακού ταχογράφου, είναι παρόμοιος και στις τρεις κατασκευάστριες εταιρείες. Η κύρια διαφορά που έχουν οι ψηφιακοί ταχογράφοι είναι ο εξωτερικός τους σχεδιασμός.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των ψηφιακών ταχογράφων μπορείτε να βρείτε στα εγχειρίδια χρήσης τους.

 

Copyright © 2009-2023 | Powered & Web Design by Oncyprus | Web Hosting by NetShop ISP