Τηλεφορτώσεις Δεδομένων

Βάση της νομοθεσίας 581-2010, ο ιδιοκτήτης ή η επιχείρηση οι οποίοι διαθέτουν οχήματα με ψηφιακό ταχογράφο, εξασφαλίζουν ότι όλα τα σχετικά δεδομένα τηλεφορτώνονται το αργότερο:

  • κάθε 90 ημέρες από τη μονάδα επί του οχήματος και
  • κάθε 28 ημέρες απο την κάρτα οδηγού.

Επίσης, εξασφαλίζουν ότι όλα τα δεδομένα που τηλεφορτώνονται φυλάσσονται επί τουλάχιστον δώδεκα(12) μήνες μετά την καταγραφή τους και σε περίπτωση που ζητηθούν από επιθεωρητή, τα δεδομένα αυτά πρέπει να είναι προσβάσιμα, είτε απευθείας είτε εξ αποστάσεως, από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (Κανονισμός 561/2010).

Είστε μεμονομένος ιδιοκτήτης οδηγός, είστε μικρή ιδιωτική ή μεγάλη Εταιρεία Μεταφορών? Οι νέες απαιτήσεις αρχιοθέτησης των δεδομένων ισχύουν για όλους τους στόλους. Οι λύσεις για τηλεφόρτωση των δεδομένων που προσφέρουμε είναι καινοτόμες και φιλικές προς το χρήστη και βοηθούν τις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους να ανταποκριθούν σε αυτές τις υποχρεώσεις.

Πιο κάτω θα βρείτε τις λύσεις που σας προτείνουμε με τα ειδικά εργαλεία VDO:

 

Card-Reader

The VDO smart card reader is a download tool suitable for managers of all sizes of fleet. This practical device connects to a PC or laptop via a USB port...

DLT2Terminal

With the new download terminal DLT II, unassisted downloading of driver card and mass memory data is easier than ever. This simplifies large fleet management, allowing card data or mass memory files to be viewed during transfer from the Downloadkey onto the download terminalDLTII.

dlkProDownloadKeyWhether downloading data from the mass memory or a driver card, whether archiving, visualising or infringement checks – the DLK Pro product family byVDO offers the right solution for every application.

Downloadkey2DLKThe VDO Downloadkey II DLKis a convenient and practical transport medium for downloading and archiving mass memory and driver card data. With the Downloadkey II DLK, driver card data can be downloaded from driver cards inserted in tachographs.

VDOmobileCardReaderThe VDO Mobile Card Reader is - in conjunction with the Downloadkey II and the TIS-Compact III Key - the ideal device for drivers on the road to download digital driver card data. And the Mobile Card Reader does not require user authentication via a company card.

Copyright © 2009-2023 | Powered & Web Design by Oncyprus | Web Hosting by NetShop ISP